B&B Electrical Contractors, Inc.

B&B Electrical Contractors, Inc.
Business Name: B&B Electrical Contractors, Inc.
Website Address: www.bbelectricinc.com
Business Phone Number: 906-774-9790
Business Address: 627 Circle Drive
ZIP Code: Iron Mountain, MI 49801
Contact Name: Bob Biallas