Hospitals

1721 South Stephenson Avenue
Iron Mountain, MI 49801
www.dchs.org
906-774-1313
906-776-5672
325 East H Street
Iron Mountain, MI 49801
www.ironmountain.va.gov/
906-779-3160
906-779-3114